Tội cho tôi, hên cho họ

  by ngocshiro

  Khi mới xuất gia ở Thái Lan, tôi thấy rất nhiều sự bất công. Khi đi khất thực thì các sư lớn, hay sư cả được nhận thức ăn ngon hơn. Khi ngồi thì họ được ngồi trên những toạ cụ vừa dày vừa êm và không phải làm việc tay chân cực nhọc như cuốc đất, ủi đất. Mặc dù bữa ăn duy nhất trong ngày của tôi dở nuốt không vô, nhưng tôi vẫn phải ngồi hàng giờ làm lễ trên nền xi măng lồi lõm. Và nhiều lúc tôi bị sai làm những việc rất nặng nhọc. Thật là tội cho tôi, hên cho họ!

  0 comment
  0 FacebookEmail
 • Khu vườn bí mật

  Ở đây, lúc này…

  by ngocshiro

  Chị Phiên Nghiên hỏi tụi mình là “Hãy chọn ra 1 từ khóa để nói về toàn bộ bài viết?” Thì mình chọn từ “tĩnh lặng”. Hi vọng các bạn cũng “tĩnh lặng” khi đọc bài viết này ^^

  0 FacebookEmail
Newer Posts